گلچین بهترین های اینترنت هدیه
+ /

خیریه

در کار خیر حاجت هیچ استخاره ای نیست

امروز در جامعه ای زندگی می کنیم که هزاران بیمار مبتلا به سرطان و یا محتاج به عضو پیوندی و خون با رنج بسیار در انتظار دریافت همیاری هموطنان خود، روزهای باقیمانده عمرشان را سپری می کنند و متاسفانه هر روز نیز بر تعداد این بیماران افزوده می گردد.

با توجه به اهمیت فرهنگ سازی در این زمینه فروشگاه اینترنتی ایرانیان اقدام به ایجاد صفحه ای ویژه برای این امور پسندیده نموده است.

کلیه موسساتی که کار خیریه و بشر دوستانه انجام می دهند می توانند با مدیریت تماس گرفته  و در این صفحه قرار گیرند.

اهدای خون،اهدای زندگی

اهدای خون

موسسه خیریه محک

موسسه خیریه محک

کارت اهداء عضو

اهداء عضو

…….
…..

.